EDM-Services

Welkom bij EDM Services

Particulieren en bedrijven

Reken op onze expertise in bouwschade, stabiliteitsberekening, project- en werfbegeleiding, en inspectie van voetbalstadions

Lees meer  Contacteer ons

EDM Services is bouwtechnisch en bouwkundig adviesbureau en biedt constructieadvies, bouwadvies, expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, project-en werfbegeleiding, inspectie stabiliteit voetbalstadions

Stabiliteitsberekeningen

EDM Services kan steunen op een jarenlange ervaring in stabiliteitsberekeningen voor staal en beton. Vertrouw op ons voor kleine en middelgrote constructies in zowel woningbouw als industriële bouwprojecten.

Per project wordt de studie opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever en/of architect. Telkens wordt nagegaan hoe we zo snel mogelijk tot de best mogelijke oplossing kunnen komen.

Volgens vraag van de klant kunnen bepaalde onderdelen uitgewerkt worden:

  • Dimensionering vloerplaten, balken en kolommen (zowel in beton als staal)
  • Wapeningsborderel (aantal, de diameter, plaats en lengte van wapening)
  • Nazicht van vooropgestelde profielen of welfsels

Contacteer ons

Het belang van de stabiliteitsberekening

Een stabiliteitsberekening zoekt het juiste midden tussen veiligheid en kosten. Uiteraard moet het gebouw stevig staan zonder risico op scheuren en barsten door verzakkingen. Maar dat kan leiden tot een overmatig gebruik van versteviging in de fundering en dus voor onnodige kosten zorgen.

In de woningbouw is een stabiliteitsberekening eerder beperkt, tenzij de woning wordt gebouwd op een ondergrond met weinig draagkracht. Voor grotere gebouwen zoals industriële panden of appartementsgebouwen, is een stabiliteitsberekening met grondonderzoek essentieel.

Deze inschatting van de draagkracht van de ondergrond op het bouwterrein draagt bij aan ontwerp, constructie en duurzaamheid van het gebouw. De studie vertelt de ingenieur-architect exact hoe sterk de fundering moet worden. Tijdens de werken wordt er rekening mee gehouden voor het beschoeien van de bouwput. Door een correcte fundering is er veel minder risico op scheuren, barsten en andere gebreken.

Elke bouwheer wilt natuurlijk economisch omspringen met grondstoffen en bouwmaterialen, om de kosten van het project niet hoger dan noodzakelijk te laten zijn. De funderingspalen moeten lang genoeg zijn, maar niet langer dan nodig. Ook de juiste afmetingen van de funderingszolen en de vereiste hoeveelheid wapening in de funderingspalen kan na een stabiliteitsberekening nauwkeurig ingeschat worden.

EDM Services laat u kostenefficiënt en veilig bouwen.

EDM Services is bouwtechnisch en bouwkundig adviesbureau en biedt constructieadvies, bouwadvies, expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, project-en werfbegeleiding, inspectie stabiliteit voetbalstadions

Vraag, opmerking of opdracht? Contacteer ons snel!

EDM Services helpt u in alle bouwconsulting: expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, inspectie voetbalstadions.

Wij zorgen ook voor professionele project- en werfbegeleiding van ontwerp tot oplevering.