EDM-Services

Welkom bij EDM Services

Particulieren en bedrijven

Reken op onze expertise in bouwschade, stabiliteitsberekening, project- en werfbegeleiding, en inspectie van voetbalstadions

Lees meer  Contacteer ons

EDM Services is bouwtechnisch en bouwkundig adviesbureau en biedt constructieadvies, bouwadvies, expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, project-en werfbegeleiding, inspectie stabiliteit voetbalstadions

Expertise in bouwschade

Gevallen van bouwschade of bouwgebreken kunnen verschillende vormen aannemen: o.a. scheuren of barsten, condensatie- of vochtproblemen, tekortkomingen in stabiliteit, afwerking,…

Bouwschade kan voorkomen bij nieuwbouw, renovatie of kleine verbouwingen. Maar ook wanneer u niet zelf werken laat uitvoeren, kan het u overkomen. Indien een aannemer tegen uw woning aanbouwt en schade toebrengt, bijvoorbeeld.

In alle omstandigheden betekent bouwschade heel wat hoofdbrekens. Niet alleen zijn er de onmiddellijke ongemakken als gevolg van de gebreken. De oplossing van het probleem zou weleens een financiële kater kunnen veroorzaken. Kan u de aannemer aansprakelijk stellen? En hoe?

Voor een gerechtelijke procedure of verzekeringsdossier is een officieel verslag nodig van een bouwexpert om de bouwschade en gebreken en hun oorzaken objectief vast te stellen. Dit verslag kan dan gebruikt worden als bewijsstuk.

EDM Services kan dit expertiseverslag voor u opstellen.

Contacteer ons

Aannemer aansprakelijk?

Het oplossen van bouwgebreken of bouwschade kan een aanzienlijke kostprijs hebben. Mogelijk is de aannemer verantwoordelijk en kan u hem aansprakelijk stellen. Dit is echter niet altijd even duidelijk aangezien de oorzaken van gebreken of schade soms moeilijk te bepalen zijn.

De wetgever heeft voor het volgende raamwerk gezorgd:

  • Bij de voorlopige oplevering is de aannemer verplicht om alle zichtbare gebreken te verhelpen die in het proces-verbaal van voorlopige oplevering staan.
  • Bij de definitieve oplevering kunnen enkel verborgen gebreken nog op de aannemer verhaald worden.
  • Tienjarige aansprakelijkheid: dit is een soort garantie die de aannemer verplicht aanbiedt. Deze bepaling heeft enkel betrekking op stabiliteitsbedreigende gebreken en vochtproblemen.
EDM Services is bouwtechnisch en bouwkundig adviesbureau en biedt constructieadvies, bouwadvies, expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, project-en werfbegeleiding, inspectie stabiliteit voetbalstadions

Soorten expertise

EDM Services kan voor u een eenzijdige, tegensprekelijke, of gerechtelijke expertise uitvoeren.

  • Een eenzijdige expertise verloopt zonder de tegenpartij. Wij voeren een grondig onderzoek uit en stellen een deskundig verslag op. Dit zal niet juridisch bindend kunnen zijn, maar kan wel opgenomen worden in het dossier. Vaak heeft dit al een motiverend effect op de tegenpartij.
  • Een tegensprekelijke expertise wordt in samenspraak met de tegenpartij opgesteld, vaak nadat eerdere pogingen om tot een vergelijk te komen, mislukt zijn. De expertise wordt opgesteld op basis van objectieve criteria en is meestal bedoeld om het bouwconflict te beëindigen met een minnelijke schikking. Indien er toch een gerechtelijke procedure volgt, heeft een tegensprekelijke expertise een veelgrotere juridische kracht dan een eenzijdige expertise.
  • Een gerechtelijke expertise wordt uitgevoerd wanneer er geen mogelijkheid bleek om in der minne het conflict op te lossen. Dit gerechtelijke deskundigenonderzoek gebeurt in opdracht van de rechtbank. De door de rechter aangestelde bouwexpert stelt het verslag op en deelt zijn bevindingen en advies met de rechtbank.

Vraag, opmerking of opdracht? Contacteer ons snel!

EDM Services helpt u in alle bouwconsulting: expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, inspectie voetbalstadions.

Wij zorgen ook voor professionele project- en werfbegeleiding van ontwerp tot oplevering.